79-186364

Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”

Prezentacja przygotowana na konkurs przez uczniów klasy 2E Pawła Bulkę, Szymona Dziergiewicza i Wiktora Korejwę pod kierunkiem Marty Skarżyńskiej i Wiolety Olenckiej. Pracą konkursową miał być film lub prezentacja. Nasi uczniowie przygotowali prezentację, w której oprócz obrazu są nagrania dźwiękowe, a wśród obrazów jest fotografia zrekonstruowanego stroju mazurskiego ze zbiorów Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie. Uczniowie zaprezentowali ubiór na sobie.

Praca nagrodzona pierwszym wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez W-M Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do odtworzenia potrzebny program PowerPoint (lub podobny) oraz program do odtworzenia dźwięku.

ŚLADAMI POLSKOŚCI – WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁEJ POLSCE

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9