c4fecaa262b98f9bb0866d705f15b717_XL

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

79-186364

Prezentacja przygotowana na konkurs (szczegóły powyżej) przez uczniów klasy 2E Pawła Bulkę, Szymona Dziergiewicza i Wiktora Korejwę pod kierunkiem Marty Skarżyńskiej i Wiolety Olenckiej. Nagrodzona pierwszym wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez W-M Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do odtworzenia potrzebny program PowerPoint (lub podobny) oraz program do odtworzenia dźwięku.

ŚLADAMI POLSKOŚCI – WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁEJ POLSCE

Pages: 1 2 3 4 5